Повернутися до звичайного режиму

Інклюзивна освіта


Перелік нормативних документів

Закони України

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (від 05 червня 2014 року №1324-VII)

Укази

Указ Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» (від 25 червня 2013 року №344/2013)

Указ Президента України №501 від 25.08. 2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини»

Постанови

Постанова КМУ від 09.08.2017 №588 ''Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах''

Постанова КМУ від 12.07.2017 №545 ''Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр''

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 № 479 «Про внесення змін в додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298»

Постанова Кабінету Міністрів України № 607 від 21 серпня 2013 р. «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. №346 і від 14 червня 2000 р. № 963» (введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників)

Постанова Кабінету Міністрів України від 15 серпня 2011 р. № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Акти

Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від від 1 серпня 2012 р. №706 «Про затвердження Державної цільової програми «Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів» на період до 2020 року»

Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 3 грудня 2009 р. N1482-р «Про затвердження плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року»

Акт Кабінету Міністрів України Накази Міністерств від 15 серпня 2011 р. N872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Накази

Наказ МОН України від 21.07.2017 №1081 «Про затвердження Типового навчального плану для дітей з інтелектуальними порушеннями помірного та тяжкого ступеня (початкова школа)»

Наказ МОН України від 06.06.2016 №624 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН № 8 від 12.01.16 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН України від 31.12 2015 № 1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі»

Наказ МОН України від 12.02. 2015 №134 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку»

Наказ МОН України від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 лютого 2015 року за № 224/26669

Наказ МОН України від 09.04.2015 № 416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778»

Наказ Міністерства № 828 від 15.07.2014 "Про внесення змін у додатки 1-13 до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2014 № 80»

Наказ Міністерства №701 від 11.06.2014 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки від 22.04.2014 № 504»

Спільний наказ МОН України та Національна академія педагогічних наук України № 346/50 від 09.04.2014 «Про виконання рішення колегії від 23.01.2014 (протокол №1/2-2) про діяльність психолого-медико-педагогічних консультацій»

Наказ МОН України № 80 від 28.01.14 року «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)»

Наказ МОН України № 1034 від 23.07.2013 «Про затвердження заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»

Наказ МОН України № 680 від 04.06.2013 «Про організацію діяльності психолого-медико-педагогічних консультацій»

Наказ МОН України № 1034 від 23.07.2013 «Про затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2015 року»

Наказ МОН України № 768 від 14.06.2013 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей-інвалідів»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.10.2012 р. №1063 «Про затвердження Плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 року»

Спільний наказ Міністерств № 995/557 від 10.09.2012 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 р. за № 1629/21941 Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 16.08.2012 р. № 920 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 вересня 2012 року за № 1502/21814 «Про затвердження Положення про навчально-реабілітаційний центр»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 08.07.2011 р. №765 «Про затвердження заходів щодо удосконалення діяльності інтернатних закладів на період до 2012 року»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 23.06.2011 р. № 623/61 «Про внесення змін до Положення про центральну та республіканську (Автономна Республіка Крим), обласні, Київську та Севастопольську міські, районні (міські) психолого-медико-педагогічні консультації»

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 09.12.2010 р. № 1224 «Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах»

Наказ МОН України 06.12.2010 N 1205 «Про затвердження Типових штатних нормативів
загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ МОН України від в 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивного навчання»

Листи

Лист МОН України від 06.02.2017 № 1/9-63 «Щодо навчальної літератури для дітей з особливими освітніми потребами»

Лист МОН України від 10.01.2017 № 1/9-2 «Про сучасні підходи до навчально-виховного процесу учнів з особливими освітніми потребами»

Лист МОН від 30.08.2016 № 2/1-14-1659-16 “Щодо організації навчального процесу для учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням змін”

Лист МОН України від 12.07.2016 № 1/9-364 «Про організаційно-методичні засади забезпечення навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2016/2017 навчальному роц»

Лист МОН України від 05.06.2015 № 1/9-280 «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році»

Лист Міністерства № 416 від 18.08.2014 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2014/2015 навчальному році»

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів»

Лист Міністерства освіти і науки України від 13.08.2014 №1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.08.2014 №1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 №1/9-413»

Лист Міністерства від 08.08.2013 1/9-539 «Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами»

Лист Міністерства від 02.01.2013 № 1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання»

Лист МОН України № 1/9-397 від 18.08.2015 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (за нозологіями) у 2015/2016 навчальному році

Лист Міністерства від 28.09.2012 № 1/9-694 «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчання»

Лист Міністерства від 25.09.2012 № 1/9-675 «Щодо посадових обов’язків асистента вчителя»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 26.07.2012 №1/9-529 «Про організацію психологічного і соціального супроводу в умовах інклюзивного навчання»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 18.05.12 №1/9-384 «Про організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.04.2012 №1/9-245 «Щодо одержання документа про освіту учнями з особливими потребами загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист Міністерства № 1/9-491 від 13.07.10 «Про організацію роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови у школах (школах-інтернатах) для дітей глухих та зі зниженим слухом»

Лист Міністерства № 1/9-684 від 05.10.09 «Про виконання наказу МОН від 11.09.2009 р. № 852 про введення навчального предмету “Українська жестова мова»

Загальні рекомендації щодо роботи з дітьми з особливими потребами

· підготуйте дітей до того, що поряд будуть діти з особливими освітніми потребами

· створіть демократичне середовище, налагоджуйте взаємовідносини дітей

· привчайте здорових дітей до надання допомоги особливим дітям

· підтримуйте тісні контакти з батьками особливих дітей; вивчайте медичні дані; з’ясовуйте першопричину захворювання

· вивчайте спеціальну медичну та педагогічну літературу

· ознайомлюйтесь з сучасними педагогічними підходами і методиками, які використовуються у спеціальних закладах

· коригуйте психічні процеси розвитку особливих дітей у процесі їх навчання та виховання

· урізноманітнюйте прийоми і види робіт на закріплення вивченого матеріалу, застосовуйте дидактичні ігри

· застосовуйте наочний матеріал

· розробляйте індивідуальні картки (завдання)

· постійно контролюйте виконання завдань особливими дітьми, підтримуйте їх впевненість у собі

· запобігайте погіршенню стану здоров’я особливих дітей; адекватно реагуйте на різні прояви поведінки дітей

Методичні вказівки щодо роботи з гіперактивними дітьми

· завжди і в усьому ураховуйте обмежені можливості дітей (неуміння зосереджувати увагу, сприйняття матеріалу тощо)

· види діяльності на мають бути структурованими для дітей (у вигляді картки чітко сформульованих дій, алгоритму виконання завдання)

· вказівки мають бути короткими та чіткими, повторюватися кількаразово

· спонукайте особливих дітей до виконання завдань, контролюючи процес аж до завершення; підбирайте завдання таким чином, щоб дитина встигала працювати у темпі з усіма

· домагайтеся виконання завдань і перевіряйте їх

· намагайтеся залучати особливої дитини до виступу перед дітьми

· систематично працюйте з особливою дитиною над формуванням позитивної мотивації у навчанні

· опирайтеся на сильні сторони дитини, відзначайте його особливі успіхи, особливо у діяльності, до якої він виявляє інтерес

· у разі неадекватної поведінки дитини, дотримуйтеся тактики поведінки, обраної командою фахівців

· якомога частіше спілкуйтеся і співпрацюйте з батьками дитини

· з метою якомога меншого відволікання дитини, доцільно посадити його за перший стіл

Методичні вказівки щодо роботи з дітьми з порушеннями
опорно-рухового апарату

· дізнайтеся більше про ДЦП та інші вади опорно-рухового апарату; визначте організації, які надають допомогу

· зосередьте увагу безпосередньо на дитині з такими вадами, дізнайтеся про її потреби і здібності

· проконсультуйтеся з іншими педагогами, медперсоналом закладу, фахівцями стосовно організації навчального середовища (слід залучити до своєї команди фізіотерапевта, логопеда, ортопеда)

· навчіться використовувати допоміжні технології

· створіть особливим дітям безбар’єрне середовище; запитайте у батьків або фахівців, що потрібно робити, щоб надати допомогу у пересуванні дитини і дійте чітко за інструкціями

· візок слід котити повільно, оскільки він легко набирає швидкість і несподіваний поштовх може призвести до втрати рівноваги

· завжди переконуйтесь у доступності місць, де заплановані заходи.

· заздалегідь поцікавтесь, які можуть виникнути проблеми щодо пересування дитини і як їх можна подолати. Розкажіть про них, щоб батьки (чи сама дитина) могли прийняти рішення. Пам’ятайте: допоміжні засоби мають бути справними і під рукою. Подбайте аби там, де є бар’єри (сходи, двері, пороги тощо) були люди, готові прийти на допомогу

· облаштуйте робоче місце дитині (при допомозі батьків, дирекції закладу) з урахуванням її фізичного стану та особливостей розвитку навчальних навичок

· проконсультуйтеся з фізіотерапевтом щодо режиму навантажень дитини (кількість перерв, вправ тощо); стежте, щоб дитина не перевтомлювалася

· при спостереженні зниження слуху у дитини, намагайтеся говорити на нижчих тонах

· знизьте вимоги до письмових робіт дитини

· слідкуйте, щоб необхідні матеріали (підручники, посібники, унаочнення) були в межах доступності

· не обтяжуйте дитину надмірним піклуванням (допомагайте в разі потреби або коли дитина сама попросить про допомогу)

· адаптуйте вправи відповідним чином (відводьте більше часу на виконання поставлених завдань тощо).

Методичні вказівки щодо роботи з дітьми з порушеннями зору

· намагайтеся надати інформацію в тому вигляді, в якому її хотіла б отримати дитина, яка не бачить або бачить погано

· якщо у вас немає змоги перевести інформацію в потрібний формат (шрифт Брайля - рельєфно-крапкова системи для письма і читання, крупний шрифт - 16-18 та більших кеглів, дискета, щоб прочитати її за допомогою комп’ютера зі звуковою програмою, аудіо касета), віддайте її в тому вигляді, в якому вона є

· якщо ви збираєтеся читати вголос дитині, яка не бачить, спочатку попередьте про це.

· не пропускайте інформацію, якщо вас про це не попросять і не замінюйте читання переказом

· якщо ви знаходитесь із дитиною, яка не бачить у новому приміщенні, опишіть коротко, де ви перебуваєте. Наприклад: «Ліворуч від дверей, при вході, - шафа»

· зверніть увагу на наявність «небезпечних» предметів

· уникайте розмитих визначень та описів, які, зазвичай, супроводжуються жестами, виразами на кшталт: «Склянка знаходиться десь там на столі, це біля тебе...». Намагайтеся бути точними: «Склянка посередині столу», «Стілець праворуч від тебе»

· завжди називайте себе та інших співрозмовників, а також усіх присутніх, і тих, хто вийшов чи повернувся до приміщення. Не забувайте озвучувати свої жести та написи. Намагайтеся передати словами те, що часто висловлюється мімікою і жестами - не забувайте, що звичний жест «там.» людина, яка не бачить, не зрозуміє.

· коли ви спілкуєтесь із групою таких дітей, не забувайте щоразу називати того, до кого ви звертаєтеся

· не змушуйте співрозмовника говорити в порожнечу: якщо ви пересуваєтеся, попередьте його. Дізнайтеся, чи потрібно попереджати дитину, про перешкоди під час руху (сходи, двері тощо). Якщо ви помітили, що вона, збилася зі шляху або попереду неї є перешкода, не керуйте її рухом на відстані, підійдіть і допоможіть повернутися на правильний шлях. Якщо не встигаєте підійти, голосно попередьте про небезпеку

· коли спускаєтесь або підіймаєтеся сходами, ведіть її боком до них. Пересуваючись, не робіть різких рухів

· за столом можна пояснити, що і де знаходиться на тарілці, використовуючи принцип циферблату (приміром: «На 12 - шматок сиру, на 3 - салат, на 6 - хліб»)

· необхідно навчити дитину орієнтуватися у приміщенні школи (до моменту, доки дитина не запам’ятає всі маршрути; у випадку яких- небудь змін, її слід супроводжувати)

· надавати (якщо це можливо) навчальні матеріали в інших форматах (шрифтом Брайля, крупним шрифтом, на аудіо касеті); дати можливість використовувати звукозаписуючі прилади і комп’ютери. Не слід забувати про те, що все написане має бути озвучено

· в унаочненнях доцільно збільшити шрифт, а фон зробити не білим, а блідо жовтим чи зеленим

· через кожні 10 - 15 хвилин дитина має 1 - 2 хвилини перепочити, виконуючи спеціальні вправи

· освітлення робочого місця дитини повинно бути не менше 75 - 100 кд/м2; приберіть усі перешкоди на шляху до робочого місця

· роблячи записи на дошці слід розташовувати матеріал так, щоб в дитина з вадами зору він не зливався в суцільну лінію. З’ясуйте, написи яким кольором він бачить краще. Дозволяйте учням підійти в разі потреби до дошки (щоб роздивитися)

· намагайтеся все, що пишете на дошці, продублювати роздатковим матеріалом. Причому папір, на якому він виконаний, повинен бути не глянцевий, а матовий; шрифт великий і контрасний

· надавайте дитині більше часу на виконання вправ, читання тексту; не переобтяжуйте його читанням великих уривків тексту під час самостійного опрацювання матеріалу (краще поясніть ще раз і переконайтеся чи все він зрозумів)

· перегляньте вимоги до виконання письмових робіт (іноді слабозорому необхідно використовувати трафарет)

· частіше перевіряйте розуміння дитиною матеріалу, який подається

· стежте за поставою дитини (причому не слід обмежувати його, коли він підносить надто близько тексти до очей)

· звертайтеся лише на імя; можна в разі потреби підійти до нього і торкнутися легко руки

· не робіть зайвих рухів і не затуляйте дитині джерело світла

· не використовуйте невербальні засоби спілкування (кивок головою, рухи рук)

· у приміщенні та на подвір’ї потрібно передбачити, аби всі наявні перешкоди виділялися контрастними кольорами (крайні сходинки, двері).

Методичні вказівки щодо роботи з дітьми з вадами слуху

· говоріть трохи голосніше й чіткіше, добираючи необхідний рівень звучання; іноді достатньо лише понизити висоту голосу, оскільки дитина втратила здатність сприймати високі частоти

· починаючи розмову, приверніть її увагу. Якщо її слух дозволяє, назвіть на ім’я, якщо ні - злегка покладіть руку на плече або поплескайте - але не різко

· під час розмови дивіться на неї

· не затуляйте своє обличчя: дитина має стежити за його виразом та вашим артикуляційним апаратом

· говоріть чітко й рівно. Не потрібно занадто виділяти щось, надто гучно говорити, кричати, особливо на вухо. Якщо вас просять повторити щось, спробуйте перефразувати своє речення

· використовуйте жести. Переконайтеся, що вас зрозуміли. Не соромтеся про це запитати. Якщо ви не зрозуміли, попросіть дитину повторити або записати те, що вона хотіла сказати. Але уникайте при цьому навіть натяку на поблажливість

· якщо ви повідомляєте інформацію, яка містить номер, правило, формулу, технічний або інший складний термін, адресу - запишіть її. У деяких випадках потрібно запитати, чи не буде простіше листуватися. За такої форми спілкування речення мають бути простими.

· не забувайте про середовище, що вас оточує. У великих або багатолюдних приміщеннях складніше спілкуватися з людьми, які погано чують. Не змінюйте тему розмови без попередження. Використовуйте перехідні фрази на кшталт: «Добре, а тепер нам слід обговорити.»

· дуже часто глухі люди використовують мову жестів. Необхідність перекладача залежить від ситуації та людей, які спілкуються.

· завдання перекладача - полегшити спілкування. Під час розмови звертайтеся безпосередньо до співрозмовника, який не чує, а не до його перекладача. Не кажіть: «Запитай у нього.», «Скажи їй.».

· не всі люди, які погано чують, можуть читати по губах. Вам краще запитати про це під час першої зустрічі. Якщо дитина володіє цією навичкою, потрібно дотримуватися кількох важливих правил:

- із десяти слів добре прочитуються лише три

- потрібно дивитися в обличчя співрозмовникові і говорити чітко та повільно, використовувати прості фрази та уникати зайвих слів. Не намагайтеся надмірно чітко вимовляти слова

- це змінює артикуляцію і створює додаткові труднощі

- потрібно використовувати вираз обличчя, жести, рухи тіла, якщо хочете підкреслити або прояснити зміст сказанного

· будьте готові до того, що розмова з нею потребуватиме більше часу. Не перебивайте, не квапте і не виправляйте її. Дивіться в обличчя, підтримуйте візуальний контакт

· навчіться перевіряти справність слухового апарату дитини

· ознайомтесь зі спеціальними технічними засобами, які слугують ефективності навчального процесу

· посадіть дитину достатньо близько, використовуйте якомога більше унаочнень

· час від часу переконуйтесь, що дитина вас розуміє (по можливості спрощуйте текст)

· стежте, щоб дитина отримувала інформацію в повному обсязі (звукову інформацію підкріплюйте та дублюйте зоровим сприйняттям тексту)

Методичні вказівки щодо роботи з дітьми з порушенням
мовлення

· не думайте, що ускладнення мовлення - показник низького рівня інтелекту, і що дитина, яка має мовленнєві порушення, не може зрозуміти вас

· спочатку намагайтеся ставити такі запитання, які передбачають короткі відповіді або відповідні рухи голови (так, ні). Не вдавайте, що зрозуміли, якщо це не так. Повторіть те, що ви зрозуміли і не соромтеся перепитати те, чого не зрозуміли. Якщо вам знову не вдалося зрозуміти, попросіть вимовити слово повільніше, можливо, по буквах. Якщо у вас виникають проблеми у спілкуванні, запитайте, чи не хоче ваш співрозмовник використовувати інший спосіб - надрукувати, написати.

· зверніться до психолога та логопеда, зберіть інформацію у батьків про дитину. Виконуйте усі настанови та рекомендації фахівців

· запитуйте в дитини про труднощі, які він відчуває у процесі сприйняття, обробки, застосування інформації.

· дізнайтесь про можливість використання спеціальних комп’ютерних технологій та програм (аудіо відтворення тексту)

Методичні вказівки щодо роботи з дітьми з затримкою
психічного розвитку

· висловлюйтесь точно та лаконічно. Якщо вам потрібно пояснити щось складне, розподіліть інформацію на частини.

· уникайте словесних штампів і образних висловів, якщо ви не впевнені у тому, що дитина їх знає. Не використовуйте сарказм і натяки.

· викладаючи новий матеріал, розповідайте все крок за кроком. Надайте дитині можливість усвідомити кожен крок після пояснення. Якщо необхідно, використовуйте ілюстрації. Будьте готовими повторити кілька разів. Не зневірюйтесь, якщо вас з першого разу не зрозуміли.

· ставтеся до дітей із затримкою у розвитку так само, як і до їхніх однолітків, обговорюйте з ними ті ж самі теми

· зосередьте увагу на сильних сторонах дитини, його здібностях

· будьте готовими до того, що прийдеться заповнювати прогалини у знаннях, вміннях і навичках учня

· заохочуйте дитину, підтримуйте його позитивну мотивацію до навчання

· дещо сповільніть темп навчання, зважаючи на знижені психічну витривалість і розумову працездатність дитини

· будьте терплячими, уважними, толерантними у спілкуванні та наданні допомоги дитині

· знайдіть свій оптимальний варіант взаємодії з дитиною

· розчленовуйте завдання на окремі частини (в разі необхідності складайте письмовий алгоритм поетапного виконання завдання).

· інструктуйте дитину по частково, доки він не навчиться утримувати в пам’яті одразу кілька настанов

· практикуйте прикладне застосування набутих знань

· урізноманітнюйте навчальну діяльність, проте пам’ятайте про поступовість переходу від одного виду діяльності до іншого

· не перекладайте подолання проблем у навчанні виключно на батьків дитини. Допомагайте їм усвідомлювати найменші успіхи дитини та закріплювати їх

· пам’ятайте: подолання труднощів у навчанні - процес довготривалий. Це результат спільної копіткої роботи педагогів з батьками, іншими фахівцями

Методичні вказівки щодо роботи з неконтактними дітьми

· не говоріть надто голосно

· не робіть різких рухів

· не дивіться дитині-аутисту пильно у вічі

· не звертайтесь прямо до дитини

· не будьте надто активними та нав’язливими

· забезпечте дитині любов, увагу, почуття безпеки

· привчайте учня до доторкувань, самостійності

· організовуйте ігри з яскравими емоційними враженнями (складання віршів, пазлів; слухання музики тощо)

· підтримуйте елементарні, не відповідні віку, прояви і дії дитини посередництвом гри

· в разі невиконання завдання, переключайте увагу учня на більш легке

· радійте разом з дитиною її успіху

· намагайтеся нейтралізувати страхи дитини (до тварин, однолітків)

· займайтеся разом з учнем тим, що він любить, ураховуючи її уподобання

· дозуйте похвалу

· зберігайте постійність у обстановці, в якій знаходиться дитина, слідуйте усталеному порядку (в навчанні, грі, інших видах діяльності дитини)

· встановіть позитивний емоційний контакт

· навчайте дитину мові почуттів, поведінковій етиці на емоційній основі

· не використовуйте слів, які здатні травмувати психіку учня («ти злякався», «не вийшло» тощо)

Кiлькiсть переглядiв: 465

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.