. Медико-санітарна робота

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання Форма узагальнення Місце зберігання Примітка
Організаційна робота
1. Вести всю обов’язкову медичну документацію за встановленою формою. Постійно Сестра медична старша Медичний кабінет
2. Контролювати забезпеченість необхідними ліками та медичними інструментами. Упродовж року Сестра медична старша Журнал про облік та витрати лікарських засобів Медичний кабінет
3. Вести облік медичного обладнання, лікарських засобів та виробів медичного призначення. Щомісяця Сестра медична Старша Журнал про облік та витрати лікарських засобів Медичний кабінет
4. Приймати новоприбулих дітей до ЗДО за наявності всієї необхідної документації. Упродовж року Сестра медична старша
5. Контролювати ведення листків здоров'я: - групи раннього віку, - групи дошкільного віку. 1 раз/місяць 1 раз/квартал Сестра медична старша Листи здоров’я Групи
6. Контролювати виконання режиму дня. Щоденно Сестра медична старша
7. Контролювати проведення оздоровчих та загартовуючих заходів. Щоденно Сестра медична старша
8. Вести контроль за фізичним розвитком дітей на заняттях з фізкультури, ранкової гімнастики. Щомісячно Сестра медична старша Книга записів медико-пед. контролю за фізичним розвитком дітей Медичний кабінет
9. Контролювати своєчасне проходження медогляду та флюорографії співробітниками. 1 раз/квартал Сестра медична старша Особові медичні картки Медичний кабінет 06-03
10. Вести екран виконання санітарно-гігієнічного режиму. Щотижня Сестра медична Старша Журнал контролю за дотриманням сан.-гігієн стану Медичний кабінет
Лікувально-профілактична діяльність
1. Проводити антропометрію дітей: - групи раннього віку, - групи дошкільного віку. 1 раз/місяць 1 раз/квартал Сестра медична старша Журнал антропометрії Медичний кабінет
2. Проводити аналіз фізичного розвитку дітей та комплектування їх на групи здоров'я. Упродовж року Сестра медична старша Книга записів медико-пед. контролю за фізичним розвитком дітей Медичний кабінет
3. Контролювати щоденний ранковий прийом дітей, який проводять вихователі груп. Щоденно Сестра медична старша Журнали ранкового прийому дітей Групи
4. Оглядати новоприбулих дітей в період адаптації. Щоденно Сестра медична старша
5. Контролювати стан здоров'я дітей. Щоденно Сестра медична старша
6. Проводити комплексний огляд дітей. Упродовж року Сестра медична старша
7. Проводити огляд дітей на педикульоз і шкірні захворювання. 1 раз/10 днів Сестра медична старша
8. Своєчасно проводити туберкулінодіагностику, контролювати проходження обстеження дітей в ПТД. Упродовж року Сестра медична старша Матеріали щодо організації туберкулінової діагностики Медичний кабінет
9. Направляти дітей на профілактичні щеплення згідно з календарем щеплень. Згідно з планом Сестра медична старша Журнал обліку профілактичних щеплень Медичний кабінет
10. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками щодо необхідності профілактичних щеплен. Перед проведенням щеплень Сестра медична старша
11. Своєчасно оформлювати медичні відхилення від профілактичних щеплень. По мірі надходження довідок Сестра медична старша
12. Обстежувати дітей та співробітників на ентеробіоз та гельмінтоз з наступною дегельмінтизацією ізольованих. 1 раз/рік Сестра медична старша Документація щодо обстеження дітей та співробітників на ентеробіоз Медичний кабінет
13. Проводити диспансеризацію дітей, які мають хронічні захворювання. Упродовж року Сестра медична старша Диспансерний журнал Медичний кабінет
14. Скласти індивідуальний план лікувально-профілактичної роботи по кожному диспансерному хворому. Вересень 2018 року Сестра медична старша Плани Медичний кабінет
15. Проводити плановий огляд для написання епікризу. Упродовж року Сестра медична старша
16. Вести облік дітей, які не відвідують заклад через хворобу. Упродовж року Сестра медична старша
17. Прийом дітей після перенесення хвороби здійснювати при наявності довідки про стан здоров’я дитини. Упродовж року Сестра медична старша Довідки про стан здоров’я дітей Медичний кабінет
18. Проводити огляди дітей після перенесення захворювання. Упродовж року Сестра медична старша
19. Разом з адміністрацією аналізувати причини захворюваності дітей, вносити пропозиції щодо усунення причин. Щомісяця Сестра медична старша
20. Контролювати проходження планового обслідування дітей та персоналу на кишкову паличку. Після відпусток та в разі контакту Сестра медична старша Особові медичні картки Медичний кабінет
21. Здійснювати контроль за дотриманням правил особистої гігієни дітьми та співробітниками. Щоденно Сестра медична старша
22. Огляд працівників харчоблоку на наявність гнійничкових захворювань і гострих респіраторних інфекцій. Щоденно Сестра медична старша Журнал здоров’я працівників харчоблоку Харчоблок
23. Надавати медичну допомогу дітям, які захворіли, зі своєчасним здійсненням ізоляції їх до приходу батьків. При виявленні Сестра медична старша Журнал реєстрації тимчасової ізоляції хворих дітей Медичний кабінет
24. Організовувати догляд за дітьми, які перебувають в ізоляторі. При виявленні Сестра медична старша
25. Суворо дотримуватись санітарно-протиепідемічного режиму та карантинних заходів у разі необхідності. При виявленні Сестра медична старша
26. Організовувати проведення поточної дезінфекції. При виявленні Сестра медична старша
27. Здійснювати контроль за санітарно-гігієнічним та хлорним режимом згідно з інструкцією Щоденно Сестра медична старша
28. Здійснювати контроль за зберіганням дезінфікуючих та миючих засобів. Щоденно Сестра медична старша
29. Здійснювати контроль за маркуванням меблів, інвентарю, постільної білизни. Щоденно Сестра медична старша
Протиепідемічна робота
1. Контролювати дотримання нормативних вимог утримання приміщень та ігрових майданчиків. Щоденно Сестра медична старша
2. Контролювати повітряно-температурний режим приміщень. Щоденно Сестра медична старша
3. Контролювати своєчасність зміни постільної білизни, рушників, серветок. 1 раз/10 днів Сестра медична Старша Графіки
4. Контролювати проведення генеральних прибирань. Щотижня Сестра медична старша Графіки
5. Контролювати дотримання правил миття та дезінфекції посуду. Щоденно Сестра медична старша
6. Контролювати прання та обеззаражування білизни. Щоденно Сестра медична старша
Санітарно-просвітницька робота
1. Проводити заняття з персоналом щодо дотримання вимог Санітарного регламенту. Жовтень Травень Сестра медична старша Протоколи Медичний кабінет
2. Приймати участь у педрадах, на яких виносяться питання оздоровлення та фізичного виховання дітей Упродовж року Сестра медична старша Протоколи
3. Проводити заняття з підвищення санітарного рівня: - для всіх працівників «Ростимо здорову дитину», - для технічних працівників «Санітарні правила утримання приміщень», - для працівників харчоблоку «Профілактика кишкових захворювань», - для педагогічних працівників «Гігієна виховання дітей в ЗДО», - для працівників пральні «Педикульоз, короста. Профілактичні заходи», - для працівників груп раннього віку «Санітарні правила миття столової посуди, інвентарю, столових іграшок», - для педагогічних працівників «Правила використання робочих дезрозчинів» . Вересень Жовтень Листопад Грудень Січень Березень Травень Сестра медична старша Конспекти Медичний кабінет
4. Випускати санітарні бюлетені. 1 раз на місяць Сестра медична старша Санітарні бюлетені
5. Проводити лекції для батьків: - «Як правильно загартовувати дитину»; - «Гігієна – запорука здоров’я »; - «Попередження інфекційних захво- рювань». Вересень Січень Березень Сестра медична старша Конспекти Медичний кабінет
6. Приймати участь у проведенні семінарів в ІДУОЗДП, вивчати медичну літературу. Упродовж року Сестра медична старша
Робота щодо організації харчування дітей у закладі
1. Вести документацію щодо організацій харчування згідно Інструкції з організації харчування в дошкільних навчальних закладах.. Упродовж року Сестра медична старша
2. Здійснювати контроль за правильною організацією харчування дітей. Щоденно Завідувач, сестра медична старша
3. Контролювати організацію дієтичного харчування. Щоденно Сестра медична старша
4. Складати перспективне меню. 1 раз на 2 тижня Сестра медична старша Примірне двотижневе меню Харчоблок
5. Складати меню-розклад. Щоденно Сестра медична старша Меню-вимога Харчоблок
6. Вивішувати поруч з вікном видачі страв та в інформаційних куточках кожної вікової групи денне меню із зазначенням виходу кожної страви. Щоденно Сестра медична Старша Денне меню Групи
7. Контролювати безпечність та якість продуктів харчування та продовольчої сировини, яка надійшла до закладу. Щоденно Сестра медична старша Документи на прийняття продуктів харчування Харчоблок
8. Здійснювати контроль за дотриманням термінів реалізації та умовами зберігання продуктів харчування. Щоденно Сестра медична старша Журнал бракеражу сирої продукції Харчоблок 07-06
9. Складати акти: - Акт встановлення фактичної кількості відходів, - Акт на видачу чи зняття продуктів при зміні чисельності дітей, - Акт бракеражу (при встановленні недоброякісного продукту). За потребою Сестра медична старша Акти, довідки
10. Дотримуватись виконання натуральних норм харчування дітей. Проводити аналіз, а у разі потреби здійснювати корекцію харчування. 1 раз на 10 днів Сестра медична старша Журнал обліку виконання норм харчування Медичний кабінет
11. Вести розрахунок хімічного складу і калорійності раціону харчування. Щоденно Сестра медична старша
12. Контролювати дотримання технології приготування страв. Щоденно Сестра медична старша
13. Визначати фактичний вихід готових страв. Щоденно Сестра медична старша Меню-вимога Харчоблок
14. Контролювати якість приготування страв шляхом зняття проби. Щоденно Сестра медична старша Журнал бракеражу готової продукції Харчоблок
Кiлькiсть переглядiв: 1171

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.